Algunes dades

Algaida recicla el 56,9% dels residus que produeix (paper, vidre, envasos i matèria orgànica). El 43,1% és rebuig, és a dir, una mescla de residus reciclables i no reciclables que és incinerada, sense que es pugui produir una recuperació dels materials reciclables.

Des de l’Ajuntament es treballa per fomentar el reciclatge i per reduir la quantitat de residus que es produeixen o s’abandonen al nostre municipi.
Entre tots haurem de fer esforços importants des de casa i des dels comerços perquè a més hem de fer front a una gran estacionalitat, mesos amb molts de visitants i mesos amb pocs visitants, cosa que implica molta flexibilitat i bona predisposició per a treballar pel nostre municipi i medi ambient.

Plaça Constitució, 1 07420 - Telèfon 971540054 - ajuntament@sapobla.cat - mediambient@sapobla.cat
Copyright: www.gram.cat