La Deixalleria de sa Pobla

La deixalleria és un espai públic situat a en el polígon de Can Tro, està destinat a la recollida selectiva de residus de tots els veïnats del municipi. Aquesta àrea es troba vigilada amb un operari i té un horari d’accés que cal conèixer.
Els residus que s’hi poden dur són:

- Paper i cartó
- Envasos de vidre
- Envasos lleugers
- Rebuig
- Roba i sabates
- Voluminosos
- Envasos fitosanitaris

- Ferralla
- Electrodomèstics
- Piles i bateries
- Olis usats minerals i vegetals
- Envasos contaminats
- Restes d'obra
- Plàstic dur
- Fluorescents i bombetes

Horari:

De dilluns a dissabte de les 09.00 a les 13.00 hores i de les 15.00 a les 19.00 hores. 
Adreça: Polígon de Can Tro 
C/ Traginers, s/n. 07420 sa Pobla (Illes Balears) 

Les àrees d’aportació són zones habilitades amb els contenidors de recollida selectiva destinades a tots els habitants que resideixen en el nucli urbà per a que hi puguin dur els seus residus domèstics (envasos lleugers, paper i cartró, envasos de vidre, i rebuig). La resta de residus s’han de dur al Parc verd.

sa Pobla disposa actualment de 34 Àrees d’aportació dins el municipi (punts vermells), a partir de l'1 de maig disposarà de 32 àrees més (punts verds):

 

Plaça Constitució, 1 07420 - Telèfon 971540054 - ajuntament@sapobla.cat - mediambient@sapobla.cat
Copyright: www.gram.cat