Algunes dades

Sencelles recicla el 50% dels residus que produeix (paper, vidre, envasos i matèria orgànica). El 50% és rebuig, és a dir una mescla de residus reciclables i no reciclables que és incinerada, sense que es pugui produir una recuperació dels materials reciclables.

Des de l’Ajuntament es treballa per fomentar el reciclatge i per reduir la quantitat de residus que es produeixen o s’abandonen al nostre municipi.

Entre tots haurem de fer esforços importants des de casa i des dels comerços perquè a més hem de fer front a una gran estacionalitat, mesos amb molts visitants i mesos amb pocs visitants, cosa que implica molta flexibilitat i bona predisposició per a treballar pel nostre municipi i pel medi ambient.

Pça. Espanya, 7 07140 Sencelles - Telèfon 971 872016 - Fax 971 872316 - ajuntament@ajsencelles.net
Copyright: www.gram.cat