Taxes de fems i ITR

L’Ajuntament de Sencelles va aprovar al plenari de novembre de 2015 una nova taxa de residus basada en el principi “Qui contamina paga”, és a dir que els habitatges i negocis que separin correctament els seus residus al 2016 pagaran menys que els que no ho facin.

Aquesta mesura es durà a terme mitjançant la ITR (Inspecció Tècnica de Residus), un programa voluntari de descomptes de la taxa de residus. Els habitatges i comerços es podran inscriure fins dia 31 de març de 2016. Només cal anar a l’Ajuntament i entregar un full de sol·licitud emplenat.

Els descomptes seran els següents:

Epígraf Recollida 2016 Tractament 2016 Tractament 2016 bonificat (ITR)
Bars i Cafeteries Wiskeries, pubs, gelateries  320,00 €   563,65 €      280,44 €
Botigues de queviures  178,00 €   305,50 €      151,50 €
Despatxos professionals  111,20 €   117,20 €        53,40 €
Farmacies, llibreries, sastreries  140,00 €   228,45 €      112,53 €
Ferreries, fusteries i tallers  111,20 €   117,20 €        53,40 €
Hotels, motels, apartaments 2-3 est    19,20 €     35,95 €        18,04 €
Agroturismes    27,00 €     23,40 €         5,40 €
Locals varis no tarificats  205,60 €   358,60 €      178,20 €
Magatzems a l'engròs  205,60 €   358,60 €      178,20 €
Oficines bancàries  600,00 € 1.261,00 €      970,00 €
Perruqueries  140,00 €   228,45 €      112,53 €
Restaurants  376,00 €   671,13 €      334,47 €
Supermercats  480,00 €   480,00 €      216,00 €
Vivenda  140,00 €     66,00 €        17,60 €
Plaça turística en habitatges vacacionals    27,00 €     23,40 €         5,40 €
Vivenda en sol no urbanitzable    70,00 €   104,00 €        56,00 €
Vivenda en sòl no urbanitzable a més de 2,5 km de contenidors.         -   €   104,00 €        56,00 €

 

Pça. Espanya, 7 07140 Sencelles - Telèfon 971 872016 - Fax 971 872316 - ajuntament@ajsencelles.net
Copyright: www.gram.cat