Algunes dades

L’Ajuntament de Bunyola va baixar al 2014 un 10% la taxa d’incineració del rebut de fems.

A causa de la bona feina feta pels bunyolins i bunyolines en la tasca del reciclatge i del conveni que varen signar l’Ajuntament de Bunyola i les empreses EcoVidrio i Ecoembes pel qual el consistori percep una remuneració per les tones de les fraccions de reciclatge que es produeixen al nostre  municipi, per primer vegada en els darrers 30 anys es va reduir la taxa d’incineració del nostre rebut de fems. Actualment es recicla al voltant del 40% dels residus que produeix el poble.

És feina de tots augmentar aquesta xifra i així poder fins i tot baixar més el rebut.

Des de l’Ajuntament es treballa per fomentar el reciclatge i per reduir la quantitat de residus que es produeixen o s’abandonen al nostre municipi.

Entre tots haurem de fer esforços importants des de casa i des dels comerços perquè a més hem de fer front a una gran estacionalitat, mesos amb molts visitants i mesos amb pocs visitants, cosa que implica molta flexibilitat i bona predisposició per a treballar pel nostre municipi i pel medi ambient.

sa Plaça, 4. 07110 Bunyola - Telèfon 971613007 - Fax 971615227 - ajuntament@bunyola.net
Copyright: www.gram.cat