On dipositam cada residu?

 

NO

Argila i porcellana
Cendres i llosques
Excrements de mascotes
Serradures
Tovalloles sanitàries
Fulls d'afaitar
Papers tacats amb pintura
Miralls
Tots els elements reciclables
Embalatges
Envasos de vidre
Paper i cartó
Residus orgànics
Medicines
Olis
Brics de llet, suc, etc.
Bosses de plàstic
Tapes de metall
Poliestirè
Llaunes (begudes i aliments)
Paper d'alumini
Aerosols
Paper i cartó
Restes d’aliments
Diaris, revistes
Vidre i suro (botelles de vi/xampany, etc)
Mànega d'aigua
Plàstic dur
Joguines
Botelles de vidre
Pots de vidre (sense taps)
Argila o porcellana
Bombetes
Llums fluorescents
Miralls
Copes i plats
Vidre pla
Pedres o terra
Revistes
Diaris
Paper
Paper d'embalatge
Caixes de cartó
Paper amb recobriment plàstic
Paper tacat amb pintura o oli
Restes d’aliments
Pa dur, pasta, arròs
Pastissos i dolços, fruites i verdures
Paper de cuina i torcaboques
Closques d'ou, fruits secs, mariscs
Cafè, bossetes de te
Restes de poda (només petites fulles, etc)
Restes de carn cuita i peix
Restes d’aliments líquids
Cotó i cendres
Bolquers i tovalloles sanitàries
Medicaments
Pols
Excrements de mascotes
Animals morts o pells
 

sa Plaça, 4. 07110 Bunyola - Telèfon 971613007 - Fax 971615227 - ajuntament@bunyola.net
Copyright: www.gram.cat