Recollida de residus domèstics

Nou sistema BOSSA BLANCA REBUIG

Al municipi de Bunyola s’ha posat en marxa un nou sistema de recollida de rebuig, mitjançant una bossa blanca que prèviament s’haurà adquirit a l’ajuntament.

Aquest nou sistema té com a objectiu la millora de la fracció de rebuig, fracció que no es recicla i que cal millorar, evitant depositar-hi tots aquells residus que es poden aprofitar.

Per aquest nou sistema cal tenir en compte una sèrie de pautes:

Cal tenir en compte que si s’incompleixen els punts anteriors, no es recollirà el rebuig i podrà ser motiu de sanció econòmica.

Calendari de recollida

sa Plaça, 4. 07110 Bunyola - Telèfon 971613007 - Fax 971615227 - ajuntament@bunyola.net
Copyright: www.gram.cat