Algunes dades

Des de que es va iniciar el sistema de recollida selectiva porta a porta de residus s’ha observat una gran millora en quan als resultats obtinguts. Com podeu observar al gràfic del 2016, des de l'inici del porta a porta s'han reciclat una mitjana del 70% dels residus, a diferència dels resultats obtinguts abans de la implantació del nou sistema de recollida on sols es reciclava el 4,5% dels residus.

Des de l’Ajuntament es treballa per fomentar el reciclatge i per reduir la quantitat de residus que es produeixen o s’abandonen al nostre municipi.

Entre tots haurem de fer esforços importants des de casa i des dels comerços perquè a més hem de fer front a una gran estacionalitat, mesos amb molts visitants i mesos amb pocs visitants, cosa que implica molta flexibilitat i bona predisposició per a treballar pel nostre municipi i pel medi ambient.

Passatge Jardí de Joan Carles I, s/n - Telèfon 971-612025/02 - Fax 971-612299 - ajuntament@ajvalldemossa.net
Copyright: www.gram.cat