Notícies

Ordenança municipal de neteja, deixalles i residus sòlids urbans

La recollida i el tractament de residus sòlids urbans són competència municipal, i per això es va regularitzar amb una ordenança que clarifica el panorama municipal en relació a aquest àmbit (neteja viària, la recollida i tractament de residus sòlids urbans i de deixalles).
L’ordenança, que podeu consultar més avall, demana i exigeix també la cooperació ciutadana, ja que sense aquesta cooperació es fa impossible acomplir l’objectiu d’aconseguir un municipi net.

Per això, aquesta Ordenança, a més de regular els diferents tipus de residus i les diferents solucions per a aquests tipus de residus, preveu prohibicions de diverses actituds que es consideren contràries al propòsit d’aconseguir l’objectiu de netedat abans esmentat, i també imposa sancions per a la gent que infringeixi aquesta regulació.

Descarrega l'ordenaça

Participació

Apartat destinada a la publicació de la informació relacionada amb les reunions:

Presentació anual 2017

Descarrega aquí la presentació

Propostes de millora dels veïns

Descarrega aquí el document resum de les propostes de millora que vàren exposar els veïns en la reunió

 

Passatge Jardí de Joan Carles I, s/n - Telèfon 971-612025/02 - Fax 971-612299 - ajuntament@ajvalldemossa.net
Copyright: www.gram.cat