Taxes de fems i ITR

L’Ajuntament de Valldemossa va aprovar al plenari de novembre de 2014 una nova taxa de residus basada en el principi “Qui contamina paga”, és a dir que els habitatges i negocis que separin correctament els seus residus al 2015 pagaran menys que els que no ho facin.

Aquesta mesura es durà a terme mitjançant la ITR (Inspecció Tècnica de Residus), un programa voluntari de descomptes de la taxa de residus. Els habitatges i comerços es podran inscriure fins dia 31 de gener de 2017. Només cal anar a l’Ajuntament i entregar un full de sol·licitud emplenat.

Els descomptes seran els següents:

EPÍGRAF TAXA 2017 TAXA 2017 ITR
Bars i cafeteries <100m2      875,72 €     715,73 €
Bars i cafeteries entre 100m2 i 200 m2    1.231,46 €   1.019,56 €
Comerç alimentari      582,32 €     448,10 €
Comerç mixt petit    1.808,25 €   1.598,39 €
Comerç no alimentari <100m2      180,49 €       95,84 €
Comerç no alimentari entre 100 i 200 m2      517,64 €     262,11 €
Entitats bancàries      551,90 €     273,80 €
Habitatge turístic vacacional 4 a 7 places      274,94 €     192,46 €
Habitatge turístic vacacional >7 places      395,65 €     266,22 €
Habitatge turístic vacacional <=4 places      195,79 €     131,07 €
Hotel <10 places      681,94 €     612,03 €
Hotel >40 places    9.039,49 €   8.078,20 €
Hotel entre 10 i 20 places    1.386,56 €   1.156,18 €
Hotel entre 20 i 30 places    1.772,12 €   1.485,69 €
Hotel entre 30 i 40 places    2.120,90 €   1.750,57 €
Local industrial      405,83 €     232,02 €
Restaurant <100m2      821,82 €     665,86 €
Restaurant >200m2    2.326,98 €   1.937,45 €
Restaurant entre 100m2 i 200m2    1.789,26 €   1.477,66 €
Souvenir <50m2      216,89 €     120,47 €
Souvenir >150m2      570,96 €     314,98 €
Souvenir entre 100m2 i 150m2      493,26 €     280,48 €
Souvenir entre 50m2 i 100m2      372,68 €     207,00 €
        
Vivendes nucli      165,18 € 113,94 €
Vivendes sol rústic (disseminats)      191,17 €     128,60 €
Vivendes urbanització 'George Sand'      194,89 €     132,31 €
Vivendes Son Maixella      165,18 €     113,94 €
Vivendes Port de Valldemossa      165,18 €     113,94 €
Vivendes urbanització 'Shangrila'      120,63 €       69,39 €
Vivendes singulars entre 20 i 40 habitacions      395,65 €     266,22 €
Vivendes singulars >40 habitacions      991,09 €     955,78 €

AVÍS IMPORTANT: Les cases amb denuncies reiterades per incompliment de les ordenances, s’instarà a Turisme i es denegarà l’autorització de lloguer vocacional.

Passatge Jardí de Joan Carles I, s/n - Telèfon 971-612025/02 - Fax 971-612299 - ajuntament@ajvalldemossa.net
Copyright: www.gram.cat