Parc Verd

Horari d'obertura del parc verd

DILLUNS de 9:00h a 13:00h
DIMARTS de 9:00h a 13:00h i de 17:00h a 20:00h
DIMECRES de 9:00h a 13:00h
DIJOUS de 9:00h a 13:00h i de 17:00h a 20:00h
DIVENDRES de 9:00h a 13:00h
DISSABTE de 9:00h a 14:00h

Residus autoritzats

- Orgànica, envasos lleugers, envasos de vidre, paper i cartó, rebuig
- Aparells elèctrics i electrònics (TV, ordinadors, tentadores, geleres, etc.)
- Restes de poda
- Voluminosos (mobles, matalassos i altres objectes de g rans dimensions)
- Piles
- Fluorescents i bombetes
- Restes d’obra
- Oli vegetal i mineral
- Roba
- Residus perillosos (restes de pintura, dissolvents, uralita, etc).

Ubicació del Parc Verd

El parc verd es troba entre el cementiri i el camp de futbol.

Passatge Jardí de Joan Carles I, s/n - Telèfon 971-612025/02 - Fax 971-612299 - ajuntament@ajvalldemossa.net
Copyright: www.gram.cat