On dipositam cada residu?

 

NO

Excrements, fulls d'afaitar,
argila i porcellana,
bolquers i tovalloles sanitàries,
papers tacats amb pintura,
cendres i llosques,
restes de menjar,
compreses...
Voluminosos (trastos vells),
residus perillosos,
paper, vidre i envasos,
piles i bateries,
medicaments,
residus especials propis de l’empresa
(fustes, pintures, olis)
Brics de llet, suc...,
botelles i pots de plàstic,
taps de metall, plàstic,
palanganes de porexpan,
palanganes de plàstic i d’alumini,
llaunes de begudes i d’aliments,
paper d'alumini,
bosses de plàstic i film,
plats i tassons de plàstic,
esprais...
Envasos plens,
mànega d'aigua,
objectes de plàstic dur,
juguetes,
paper i cartó,
restes d’aliments,
envasos de vidre...
Botelles de vidre
Pots de vidre (sense taps)
Vidre pla (finestres),
miralls
tassons, copes i plats,
porcellana i ceràmica,
fluorescents i bombetes...
Revistes i diaris,
plats i tassons de paper,
paper d'embalatge,
capses de cartó,
oueres de paper...
Paper d’alumini,
paper tacat (d’oli, pintura...),
paper plastificat
brics de llet, suc...,
Restes d’aliments
Pa dur, pasta, arròs
Pastissos i dolços, fruites i verdures
Paper de cuina i torcaboques
Closques d'ou, fruits secs, mariscs
Cafè, bossetes de te
Restes de poda (només petites fulles, etc)
Restes de carn cuita i peix
Restes d’aliments líquids
Cotó i cendres
Bolquers i tovalloles sanitàries
Medicaments
Pols
Excrements de mascotes
Animals morts o pells
 

Plaça Constitució, 1 07420 - Telèfon 971540054 - ajuntament@sapobla.cat - mediambient@sapobla.cat
Copyright: www.gram.cat