Descripció del servei

El municipi d'Escorca compta amb una xarxa prou extensa d'instal·lacions de recollida de residus per tal d'aconseguir una major separació, així com un sistema de recollida més eficient i còmode per als seus habitants.

La xarxa compta amb 20 àrees d'aportació amb contenidors de vidre, paper i cartó i envasos lleugers, 26 contenidors de rebuig i 54 papereres repartides per tot el municipi.

Per tal d'aconseguir una major integració paisatgística, les àrees d'aportació estan separades de la resta de la via i forrades de pedra. Cada àrea d'aportació compta amb un o dos contenidors de cada fracció (paper i cartró, plàstic, vidre) i un contenidor de rebuig. Les àrees d'aportació situades dins les àrees recreatives són de dimensions reduïdes i estan delimitades per una tanca de fusta.

De les 54 papereres existents, 14 es troben a la zona del monestir de LLuc, 11 a Cala Tuent, 24 a Sa Calobra i 6 a la desembocadura del Torrent de Pareis.

Escorca compta amb dos punts de recollida de residus especials; un situat a les proximitats de l'Ajuntament on es recull roba i calçat, i l'altre, dins del mateix on es recullen piles, bateries, fluorescents.

Servei de recollida de residus

El servei municipal de recollida de residus es realitza en dies alternatius durant tot l'any exceptuant la zona de Sa Calobra on durant la temporada alta es realitza diàriament.

L'ajuntament ha establert un conveni amb l'empresa Deixalles la qual s'encarrega de recollir amb una periodicitat de dos mesos residus com ara taules, cadires, armaris i tot tipus de mobiliari domèstic a un punt situat a la zona del Margenó.

A més, amb telefonada prèvia, l'Ajuntament recull a domicili els residus voluminosos que puguin tenir els habitants d'Escorca.

 

 

 

 

Servei de neteja viària

El servei d'agranada mecànica compta amb dos vehicles adaptats per a la recollida (un camió gran i un camió petit) així com quatre bufadors de carrers.

Durant l'hivern tenint en compte que és temporada alta d'acampades i excursions cada dilluns és realitzen serveis d'agranada manual a les voreres de carretera, a la urbanització d'Es Guix, a la zona de la Benzinera i al Camí Vell de Lluc.

Per tal de mantenir el Torrent de Pareis en bon estat, el municipi compta amb un vehicle adaptat que permet accedir a les papereres situades al Torrent així com facilitar el servei d'agranada manual a les zona de la desembocadura del torrent.