Recollida gratuïta de trastos vells


Per gaudir del servei de recollida de trastos s'ha de cridar al telèfon: 971 51 70 05

Heu d'indicar de quin tipus de residu es tracta i els operaris passaran a cercar-los per ca vostra el dia que vos comuniquin

Residus que inclou aquesta recollida:

Aparells elèctrics i electrònics: Geleres, congeladors, termos, televisors, etc. i altres elements semblants.

Trastos vells: mobles, matalassos, somiers, ferralla, fustes, planxes, etc, i la resta de voluminosos que no figuren al llistat anterior.

No està permès deixar els voluminosos al costat dels contenidors, via pública o solars abandonats. Aquesta acció es sancionarà.