Ubicació dels punts de recollida de residus

L'ajuntament d'Escorca us facilita mitjançant la plataforma de google maps, la ubicació de tots els contenidors de rebuig, selectiva i papereres del municipi.

Ubicació de les àrees d'aportació selectiva del municipi d'Escorca (paper, vidre i envasos)


Veure les àrees d'aportació en un mapa més gran

Ubicació dels Contenidors de rebuig del municipi d'Escorca


Veure els Contenidors de rebuig en un mapa més gran

Ubicació de les papereres del municipi d'Escorca


Veure les papereres en un mapa més gran