Escorca és un dels municipis més singulars i emblemàtics de les Illes Balears. Es troba al centre de la Serra de Tramuntana i compta amb una riquesa paisatgística, natural i patrimonial exquisides. Escorca, atreu centenars de milers de visitants cada any, cosa que contrasta amb el fet de ser el municipi menys poblat de les Illes, tot i que és un dels més extensos.

Amb aquests condicionants és lògic pensar en la gran quantitat d’esforços econòmics i de feina que ha de fer l’Ajuntament i la seva ciutadania, qui paga el servei, per poder cobrir la neteja i la recollida de residus del municipi, sense comptar amb cap tipus d’ajuda o subvenció per suportar aquest cost.

Dins el marc de la campanya Escorca neta finançada per l'Ajuntament d'Escorca i el Projecte Leader+ s'ha creat aquest espai web per donar a conèixer la gestió dels residus dels municipi i incentivar als habitants i visitants a emprar els contenidors i papereres i a separar correctament els residus.

Dins la campanya s'ha informat directament als visitants i s'ha elaborat material divulgatiu que es posa al vostre abast.