On hem de dipositar cada residu?

 

No

Al contenidor groc
- Brics de llet, suc...,
- botelles i pots de plàstic,
- esprais (pintura, laca...),
- taps de metall, plàstic i suro,
- palanganes de porexpan,
- palanganes de plàstic i d’alumini,
- llaunes de begudes i d’aliments,
- paper d'alumini,
- plats, tassons i coberts de plàstic,
- bosses de plàstic i film...
No dipositar-hi
- Envasos plens o perillosos,
- mànega d'aigua,
- juguetes i objectes de plàstic dur,
- cintes de vídeo, cassetes i CD,
- film d’embalar industrial,
- bosses i saques de ràfia
- envasos de vidre...
Al contenidor verd
- Botelles de vidre,
- pots de vidre (sense taps),
- flascons de perfum...
No dipositar-hi
- Vidre pla (finestres),
- miralls i vidre de seguretat,
- cossiols, gerros i pitxers,
- tassons, copes i plats,
- porcellana i ceràmica,
- fluorescents i bombetes...
Plegat dins el contenidor blau
- Revistes i diaris,
- plats i tassons de paper,
- paper d'embalatge,
- capses de cartó,
- oueres de paper i cartó...
No dipositar-hi
- Paper d’alumini,
- paper tacat (d’oli, pintura...),
- paper plastificat,
- brics de llet, suc...
Dins el contenidor marró si n'hi ha
- Restes de fruites i verdures,
- restes de carn i peix,
- restes de forn i pastisseria,
- restes de menjar cuinat,
- closques d'ou, fruits secs i marisc,
- restes de cafè i bosses d’infusió,
- restes de poda (poca quantitat),
- paper de cuina i torcaboques...
No dipositar-hi
- Excrements, argiles i porcellana,
- cendres i llosques,
- bolquers i tovalloletes sanitàries,
- residus perillosos, fustes,
- líquids (brou, salsa, oli, suc...),
- envasos lleugers i de vidre,
- restes de medicaments...
Al contenidor gris
- Excrements, fulls d'afaitar,
- argila i porcellana,
- plats i tassos (poca quantitat),
- bolquers i compreses,
- tovalloletes sanitàries,
- papers tacats amb pintura,
- cendres i llosques,
- bosses d’aspiradora,
- raspalls, fregalls i baietes,
- bolígrafs i llàpisos usats...
No dipositar-hi
- Voluminosos (trastos vells),
- residus perillosos,
- paper, vidre i envasos,
- piles i bateries,
- medicaments,
- residus especials d’empresa
(fustes, pintures, olis)...
En cada contenidor específic
- Voluminosos (trastos vells),
- residus perillosos (pintures...),
- fluorescents i bombetes,
- piles i bateries,
- restes d’obra,
- pneumàtics,
- grans i petits electrodomèstics,
- electrònics, pantalles i monitors,
- oli vegetal i mineral,
- ferralla i altres metalls...
No dur-hi
- Residus industrials,
- material inflamable,
- bengales i material pirotècnic,
- residus sanitaris i hospitalaris,
- residus que contenen amiant,
- productes de decomís,
- residus radioactius i similars...