Algunes dades

Escorca és el municipi de les Illes Balears que produeix més residus per cada habitant empadronat i any, 1587 kg, xifra que triplica les mitjanes d’Europa i Espanya. Aquesta xifra és deguda a la gran quantitat de visitants que rebem cada any.

Des de l’Ajuntament s’ha treballat per fomentar el reciclatge i per reduir la quantitat de residus que es produeixen o s’abandonen al nostre municipi com mostren els següents gràfics.

Hem de fer front a una gran estacionalitat, mesos amb molts visitants i mesos amb pocs visitants, cosa que implica molta flexibilitat i disposar de molts de mitjans humans i materials (contenidors, vehicles, etc.) per donar servei en temporada alta.

Hi ha una gran producció de residus en temporada alta